7 maja 2023

Ojcze, kiedy ogarniam dziś Słowo swoim duchem, słyszę Twoje wezwanie kierowane do nas: oddajcie się modlitwie i poznawaniu Mojego Słowa. Czuję duchem, że jest to Twoje wezwanie do każdego z nas, które ma być drogą do uzdrowienia nas i naszego świata. Wezwanie, które wymaga radykalnej decyzji z naszej strony, by w biegu naszego codziennego życia znaleźć czas na modlitwę i poznawanie Twojego Słowa. Do niejednego z nas mówisz, że wystarczy już tej postawy, która sprawia, że wielokrotnie bezsensownie marnujemy czas na rzeczy, które nas nie karmią i nie ożywiają.

Siła naszego zwrócenia się ku modlitwie i poznawaniu Twojego Słowa ma płynąć z uświadomienia sobie faktu, że dałeś nam swój najbardziej drogocenny skarb – swojego Syna, w którym objawiłeś nam siebie samego oraz to, kim my jesteśmy w Twoich oczach. Nie ma i nie będzie już żadnego innego objawienia z Twojej strony. Wszystko, co chciałeś nam objawić, objawiłeś w swoim Synu – w jego słowach i czynach, a zwłaszcza w Jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu.

Modlitwa – jako czas przebywania w Twojej obecności. Poznawanie Twojego Słowa – to poznawanie Ciebie, jakim jesteś, jaki jesteś w stosunku do nas i kim jesteśmy dzięki męce, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. Pragniesz tego dla nas po to, byśmy odkryli do czego nas powołujesz. Twoje Słowo dzisiejsze w pierwszej kolejności pokazuje nam, że jesteśmy powołani do tego, by Jezus stał się fundamentem naszego życia i jedynym lustrem, w którym mamy się przeglądać, by wiedzieć kim Ty jesteś i kim my jesteśmy w Twoich oczach. Dla Jezusa najważniejsza była wiara w Ciebie jako Ojca pełnego miłości, miłosierdzia, opatrzności, hojności  i obfitości, jako Tego, który chce się dzielić z człowiekiem sobą samym. Ojcze, oby czas naszej modlitwy, czyli naszego przebywania z Tobą, był czasem doświadczenia Twojego dzielenia się sobą z nami.

Ojcze, dalej Twoje Słowo pokazuje, że chcesz byśmy odkryli i żyli tym na co dzień, że dzięki Jezusowi osoba i życie codzienne każdego z nas jest duchową świątynią i że każdy z nas jest kapłanem do składania duchowych ofiar Tobie miłych przez Jezusa Chrystusa. Te duchowe ofiary to nasze czyny wypływające z miłości do Ciebie i kształtowane przez naszą wiarę w Twoją miłość. To jedyne i prawdziwe kapłaństwo, poprzez które objawiamy i uobecniamy Ciebie w naszym życiu i świecie.

Ojcze, Ty pokazujesz nam przez Twoje Słowo, że jesteśmy wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Tobie na własność przeznaczonym, abyśmy ogłaszali Twoje chwalebne dzieła, który nas wezwałeś z ciemności do przedziwnego swojego światła.
Ojcze, to wszystko jest możliwe tylko dzięki ofierze Jezusa. Przez nią On nam wysłużył pełnię dostępu do Ciebie niezależnie od naszych czynów i naszych starań. On wziął na siebie nasze grzechy i przyodział nas w szaty swojej sprawiedliwości. I tylko dzięki Jego ofierze możemy zawsze stać przed Tobą i do Ciebie się zbliżać. Zawsze, bo Twoja bliskość i miłość w stosunku do nas nie jest wynikiem naszej poprawności i nieskazitelności, ale skutkiem ofiary Jezusa. Ucz nas tego, byśmy nigdy na bazie naszych czynów nie oceniali tego, jak jesteś blisko, czy daleko od nas. Dzięki Jezusowi zawsze jesteś i będziesz, zawsze blisko i zawsze pełen miłości i miłosierdzia do nas, zawsze gotowy do dzielenia się swoją miłością z nami. Dlatego niech Twój Duch pomaga nam przezwyciężać wszelkie momenty, kiedy wewnętrzne głosy w naszym umyśle i zewnętrzne ludzkie opinie oraz oceny podpowiadają nam, że nie jesteśmy godni by stanąć przed Tobą. Niech Twój Duch wtedy przypomina nam, że dzięki ofierze Jezusa na Krzyżu zawsze jesteśmy godni stanąć przed Tobą i przebywać w Twojej bliskości. Dzieje się to nie dzięki naszej nieskazitelności, ale tylko dzięki krwi Jezusa. Moglibyśmy być nieskazitelni, ale bez ofiary Jezusa i tak byśmy nie byli godni stanąć przez Tobą. Niech Twój Duch nieustanie nam o tym przypomina, by żadne głosy, czy to wewnętrzne, czy to zewnętrzne, nigdy nie zasiały nam w tej sprawie żadnej wątpliwości. Ojcze, bądź zatem uwielbiony w Twojej nieodwołalnej i bezwarunkowej miłości względem każdego z nas.

Tekst można odsłuchać otwierając stronę internetową w przeglądarce Microsoft Edge. Po otwarciu przy adresie strony pojawia się taki znaczek A )) jak na obrazku :

Wystarczy w niego kliknąć, a włączy się automatycznie odsłuchanie tego tekstu.