O projekcie rekolekcji indywidualnych online

„W nawróceniu i spokoju jest wasze ocalenie, w ciszy i ufności leży wasza siła” (Iz 30, 15)

Jestem pasjonatem poznawania i rozwijania życia duchowego w oparciu o poznawanie Słowa Bożego i rozumienie własnych stanów wewnętrznych. Wierzę głęboko w to, że Bóg z każdym z nas chce nawiązać osobistą więź i nas prowadzić przez swoje Słowo i Ducha. Wierzę, że Bóg chce poprzez naszą więź z Nim wnosić w nasze życie swoją Miłość i Łaskę, tak byśmy stawali się ludźmi ufności, pokoju, miłości oraz cieszącymi się darem życia, a także poczuciem sensu swojego życia i swoich codziennych działań. Wielu z nas nie wie jak takiego życia doświadczać. Dzieje się tak z powodu naszego emocjonalnego i duchowego czasami niezrozumienia, czasami zagubienia, czasami nieuporządkowania, a czasami przytłoczenia, a czasami emocjonalnej i duchowej bezradności i bezsilności. Stąd widzę potrzebę niesienia pomocy w wysłuchaniu, zrozumieniu, odnalezieniu, uporządkowaniu swojego życia wewnętrznego tak, by odnaleźć więź z Bogiem, uspokoić i uporządkować swoje serce oraz umysł, by stać się człowiekiem doświadczającym ufności, pokoju,  reagującym miłością i ufnością w codziennym życiu oraz żyjącym poczuciem sensu życia pośród codzienności. Chętnie więc w tym względzie udzielę pomocy, wsparcia, zrozumienia i towarzyszenia.

Głęboko wierzę w moc kontaktu indywidualnego. Stąd moja propozycja wsparcia, zrozumienia, odkrywania, porządkowania, odnajdywania przybiera formę indywidualnych kontaktów – poprzez kontakt online (Skype, Whatsapp, Messenger). Często nie doświadczamy zmiany z powodu tego, że nie znajdujemy motywacji a nieraz nie umiemy spojrzeć w głąb swojego wnętrza – w głębię naszych uczuć, myśli, przekonań, schematów życiowych. Często siebie pytamy, dlaczego mimo tak bardzo wkładanego wysiłku nie doświadczam zmiany, nie znajduję pokoju serca i umysłu, dlaczego tak często dalej cierpię. Być może dlatego, że wszystko, w tym Boże Słowo,  przyjmujemy najczęściej jedynie umysłem, nie znajdując drogi wglądu w swoje wnętrze. Kontakt indywidualny w ramach proponowanych spotkań może pomóc przestać uciekać od swojego wnętrza i w końcu zacząć słyszeć, co tak naprawdę dzieje się w naszym wnętrzu, co wymaga zmiany myślenia, patrzenia, rozumienia. Te indywidualne spotkania, podczas których patrzymy w głąb siebie w oparciu o Słowo, przy naszej otwartości pozwolą w końcu słyszeć Boga i budować z Nim więź pełna pokoju i zaufania.

Tak to nasze wnętrze staje się często przeszkodą na drodze do przemiany, odnalezienia naprawdę głębokiej więzi z Bogiem, innymi i z samym sobą. Lubimy nieraz dużo słuchać, oglądać, uczestniczyć w różnego rodzaju przedsięwzięciach duchowych, ale jeśli nie mobilizuje to nas do głębszego przyjrzenia się swojemu wnętrzu, swojemu sercu, umysłowi, uczuciom, będzie nieraz jedynie ciągłą pogonią za nowymi duchowymi modami, nauczycielami, czy też kolejnymi ruchami. Często niezawiniony i nie wynikający ze złej woli opór, czy też nieumiejętność oraz nieświadomość naszych najgłębszych myśli, przekonań, uczuć, czy też schematów patrzenia, rozumienia i interpretowania jest główną przyczyną tego, że nie znajdujemy pokoju, ufności, radości z więzi z Bogiem i naszego życia. Proponowane spotkania mają na celu zmobilizować nas, pomóc, otworzyć, zobaczyć, zrozumieć nasze wewnętrzne stany, postawy, myśli, uczucia, schematy i poddać je działaniu Bożego Słowa, by odnaleźć naszą osobistą drogę autentycznej i rodzącej duchowe owoce więzi z Bogiem.

Wielu z nas przyzwyczajonych jest do uczestniczenia w różnego rodzaju rekolekcjach. Sam przez lata prowadziłem weekendowe rekolekcje w milczeniu. Widziałem w nich ogromny sens, bo na bazie osobistego doświadczenia widziałem, ile dobra wnosi w życie duchowe czas  odejścia od życia, otwarcia się na Słowo i popatrzenie poprzez nie w głąb swojego wnętrza. Jednak to co najbardziej zrozumiałem to fakt, że najbardziej mnie przemieniał mój osobisty, codzienny czas przebywania ze Słowem. Stąd stałem się pasjonatem zachęcania innych do tego, by w życiu codziennym znajdowali czas na przebywanie z Bogiem w ciszy i w kontakcie z Jego Słowem. Problem polega na tym, że często ten czas przeżywamy na szukaniu treści Słowa, jakiś nowych myśli w rozumieniu Słowa, a nie patrzymy poprzez Słowo na swoje wnętrze. Takie odczytywanie Słowa pewnie buduje naszą wiedzę na temat Słowa, ale często nie zmienia naszego wnętrza. Nie odczytujemy bowiem tego Słowa przez pryzmat naszego serca. Nie tylko nie pozwalamy mu na to, ale często nie wiemy jak to zrobić. Czasami oczywiście też bronimy się przed tym z lęku przed tym, co zobaczymy. Nasze spotkania mają na celu pomóc nam w słyszeniu Słowa przez głębię naszego wnętrza, mają pomóc w nauczeniu się bycia uważnym na nasze wewnętrzne poruszenia pod wpływem Słowa, ich zauważaniu, nazwaniu, zrozumieniu, wyrażeniu, a przede wszystkim poddaniu Bożemu działaniu. Przyjmie ono nieraz formę oczyszczenia, innym razem uwolnienia, uzdrowienia, uporządkowania, a często ukształtowania nowych – Bożych – niosących pokój, ufność, życzliwość i miłość sposobów myślenia, odczuwania, reagowania i zachowania.

Z naszego pewnego przyzwyczajenia odnośnie do rekolekcji nazwałem te spotkania indywidualnymi rekolekcjami online. Zaproponowałem pewne tematy, które uważam za ważne i poszukiwane przez wielu ludzi. Ale jestem otwarty na każdy temat, zgłaszany także indywidualnie.

Obecnie proponuję nastęujące tematy rekolekcje:

„Jak doświadczać bycia prowadzonym przez Boga poprzez Jego Słowo?”

„Wprowadziłem ład i spokój do mojej duszy” (Ps 131,2), czyli jak uporządkować swoje serce poprzez słowo Boże?

„Opowiedzieć i zawierzyć Bogu swoją historię życia”

Dlaczego mimo wkładanego wysiłku nie rozwijam się duchowo”

Chęć odbycia indywdualnych rekolekcji online można zgłosić przez wysłanie wiadomości sms na tel. 661 104 707 w formie tekstu: „Proszę o kontakt w sprawie indywidualnych rekolekcji online. (imię i nazwisko zgłaszającego się)”. Po zgłoszeniu skontaktuję się telefonicznie i ustalimy dogodny czas spotkań.

Pierwsze spotkanie w ramach rekolekcji online będzie spotkaniem rozeznającym, zmierzającym do zapoznania się z oczekiwaniami, problemami, pytaniami osoby zgłaszającej się. Następnie proponuję odbycie sześciu godzinnych indywidualnych sesji rekolekcyjnych, podczas których będziemy wspólnie słuchać Słowa i zauważać wewnętrzne poruszenia zrodzone w kontakcie ze Słowem, by je odczytywać jako zaproszenie ze strony Boga do przyjrzenia się głębi naszego serca. Czas tych spotkań zawsze ustalimy tak, by były one dogodne dla osoby zgłaszającej się.

Po odbyciu takich rekolekcji zawsze istnieje możliwość umówienia się na kolejne spotkania, jeśli dana osoba będzie chciała je kontynuować już nie w formie takich rekolekcji, ale w formie wsparcia duchowego w otwieraniu się na Słowo i głębię swojego wnętrza. Częstotliwość i czas tych spotkań zawsze będzie układany pod potrzeby proszącej osoby.

Oczywiście dalej jestem otwarty na niesienie pomocy psychologicznej, ale także tylko w formie online (Skype, Whatsapp, Messenger). W tej sprawie wystarczy wysłać wiadomość sms na tel. 661 104 707 w formie tekstu: „Proszę o kontakt w sprawie pomocy psychologicznej online. (imię i nazwisko zgłaszającego się)”. Po zgłoszeniu skontaktuję się telefonicznie i ustalimy dogodny czas spotkania.

Wprowadzam także nową formę posługi, którą nazwałem wsparciem duchowym (także tylko w formie online (Skype, Whatsapp, Messenger). To spotkanie, których tematem są osobiste problemy wiary, potrzeba pomocy w rozumieniu i przeżywaniu wiary. W tej sprawie wystarczy wysłać wiadomość sms na tel. 661 104 707 w formie tekstu: „Proszę o kontakt w sprawie wsparcia. (imię i nazwisko zgłaszającego się)”. Po zgłoszeniu skontaktuję się telefonicznie i ustalimy dogodny czas spotkania.

„Z całą pilnością strzeż swego serca, bo życie ma tam swoje źródło” (Prz 4, 23)