Indywidualne rekolekcje online

Wielu z nas przyzwyczajonych jest do uczestniczenia w różnego rodzaju rekolekcjach. Sam przez lata prowadziłem weekendowe rekolekcje w milczeniu. Widziałem w nich ogromny sens, bo na bazie osobistego doświadczenia widziałem, ile dobra wnosi w życie duchowe czas  odejścia od życia, otwarcia się na Słowo i popatrzenie poprzez nie w głąb swojego wnętrza. Jednak to co najbardziej zrozumiałem to fakt, że najbardziej mnie przemieniał mój osobisty, codzienny czas przebywania ze Słowem. Stąd stałem się pasjonatem zachęcania innych do tego, by w życiu codziennym znajdowali czas na przebywanie z Bogiem w ciszy i w kontakcie z Jego Słowem.

Problem polega na tym, że często ten czas przeżywamy na szukaniu treści Słowa, jakichś nowych myśli w rozumieniu Słowa, a nie patrzymy poprzez Słowo na swoje wnętrze. Takie odczytywanie Słowa pewnie buduje naszą wiedzę na temat Słowa, ale często nie zmienia naszego wnętrza. Nie odczytujemy bowiem tego Słowa przez pryzmat naszego serca. Nie tylko nie pozwalamy mu na to, ale często nie wiemy, jak to zrobić. Czasami oczywiście też bronimy się przed tym z lęku przed tym, co zobaczymy. Nasze spotkania mają na celu pomóc nam w słyszeniu Słowa przez głębię naszego wnętrza, mają pomóc w nauczeniu się bycia uważnym na nasze wewnętrzne poruszenia pod wpływem Słowa, ich zauważaniu, nazwaniu, zrozumieniu, wyrażeniu, a przede wszystkim poddaniu Bożemu działaniu. Przyjmie ono nieraz formę oczyszczenia, innym razem uwolnienia, uzdrowienia, uporządkowania, a często ukształtowania nowych – Bożych – niosących pokój, ufność, życzliwość i miłość sposobów myślenia, odczuwania, reagowania i zachowania.

Z naszego pewnego przyzwyczajenia odnośnie do rekolekcji nazwałem te spotkania indywidualnymi rekolekcjami online. Osoba, która chce skorzystać z tej formy wsparcia duchowego, proszę, by wysłała wiadomość sms na tel. 661 104 707 w formie tekstu: „Proszę o kontakt w sprawie indywidualnych rekolekcji online. (imię i nazwisko zgłaszającego się)”.

Pierwsze spotkanie w ramach rekolekcji online będzie spotkaniem rozeznającym, zmierzającym do zapoznania się z oczekiwaniami, problemami, pytaniami osoby zgłaszającej się. Następnie proponuję odbycie sześciu indywidualnych sesji rekolekcyjnych (jedno spotkanie ok. 45 min), podczas których będziemy wspólnie słuchać Słowa i zauważać wewnętrzne poruszenia zrodzone w kontakcie ze Słowem, by je odczytywać jako zaproszenie ze strony Boga do przyjrzenia się głębi naszego serca. Czas tych spotkań zawsze ustalimy tak, by były one dogodne dla osoby zgłaszającej się.

Po odbyciu takich rekolekcji zawsze istnieje możliwość umówienia się na kolejne spotkania, jeśli dana osoba będzie chciała je kontynuować już nie w formie takich rekolekcji, ale w formie wsparcia duchowego w otwieraniu się na Słowo i głębię swojego wnętrza. Częstotliwość i czas tych spotkań zawsze będzie układany pod potrzeby proszącej osoby.