O mnie

Nazywam się Janusz Michalewski. Jestem duchownym, po odbytych studiach teologiczno-filozoficznych na PWT we Wrocławiu oraz studiach z psychologii KUL JPII (z psychologii posiadam tytuł doktora). Przez wiele lat prowadziłem poradnię psychologiczną, zajęcia akademickie z psychologii, a także organizowałem rekolekcje w milczeniu. Obecnie z powodów zdrowotnych mieszkam z dala od świata, wsłuchując się w głos Boga w Jego Słowie i w głos serc tych, którzy proszą mnie o towarzyszenie w ich drodze życia.