8 maja 2023

Jezu mówisz: „Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Życie moje oddaję za owce”. Największym znakiem tej Twojej woli oddania za nas swojego życia, Twojej miłości,  stała się Twoja śmierć na krzyżu za nas. Miłość w istocie polega na oddawaniu komuś lub czemuś swojego życia – czasu, energii, własnych środków, a często bywa i tak, że dosłownie i życia. Dlatego jeśli nieraz się pytamy, co kochamy najbardziej w życiu, to wystarczy się przyjrzeć, komu lub czemu oddajemy nasz czas, naszą energię, nasze środki itd. Ty przychodząc pokazałeś, że Twoją miłością jest przebywanie z Ojcem i służba dla ludzi w przywracaniu im pełni życia. Jak sam mówiłeś, ta służba jest jedynie naśladowaniem tego, co widziałeś w swoim duchu, co robi Ojciec w stosunku do ludzi. Podczas przebywania z Ojcem na modlitwie widziałeś i doświadczałeś Jego miłości do nas i tę miłość realizowałeś potem w codziennych spotkaniach z ludźmi. Twoje zatem oddanie swojego życia na Krzyżu było także znakiem postawy Ojca oddania się za nas, byśmy odzyskali pełnię życia, jaką Ojciec wraz z Tobą i Duchem obdarzył nas w momencie stworzenia.

Ty zgodziłeś się wziąć na siebie nasze grzechy i konsekwencje z niego wynikające (zło, cierpienie, przekleństwo grzechu), a wysłużyłeś nam zbawienie, błogosławieństwo, obfitość i hojność Bożego królestwa, a przede wszystkim wieczne i nieodwołalne pełne miłości oraz miłosierdzia nastawienie Ojca do nas. Dzięki Twojej śmierci na Krzyżu możemy być pewni, że Ojciec nie ma w stosunku do nas innego nastawienia jak nastawienie przepełnione zawsze miłością, miłosierdziem, dobrocią i życzliwością. Dzięki Twojej ofierze na Krzyżu, dziś na pytanie, czy jesteśmy godni stanąć przed Ojcem możemy powiedzieć: tak zawsze jesteśmy godni, nie dzięki naszym czynom i staraniom bezgrzesznego życia, ale jedynie dzięki ofierze Jezusa, który poprzez swoją krew okrył nas swoją sprawiedliwością. Zawsze więc jestem od tego momentu godny stanąć przed Ojcem, bo jestem ubrany w Twoją szatę Bożego Syna wysłużoną mi przez Ciebie, Jezu, poprzez Twoją ofiarę krwi na Krzyżu.

Dlatego Paweł Apostoł napisał w Liście do Rzymian: „Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z Nim i wszystkiego nam nie darować? Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć, co więcej, zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami? Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? (…) I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym”. Ta Boża miłość zatem jest nieodwołalna i nie jest zależna od naszych czynów, naszego bezgrzesznego życia, od naszych starań wypełniania takich lub innych zasad i reguł religijnego życia. Uwierzenie w tę prawdę  jest dla wielu z nas czymś trudnym i często nie do pojęcia. Opieramy się wydaje się nam bowiem często, że Boża miłość bowiem bardziej na naszych doświadczeniach i odczuciach niż na prawdzie Bożego Słowa. Wydaje nam się bowiem często, że na tę miłość musimy najpierw zasłużyć poprzez zwłaszcza bezgrzeszne życie. Krzyż pokazuje, że ta miłość stała się dla nas dostępna mimo najstraszniejszego naszego grzechu i nie jest w ogóle związana naszą postawą bezgrzeszności. Prawda jest taka: Syn Boży umarł na Krzyżu za każdy twój najstraszniejszy grzech popełniony w jakimkolwiek momencie twojego życia, dlatego dziś – nawet ten najstraszniejszy twój popełniony grzech – nie jest w stanie zabrać tobie możliwości zwrócenia się do Ojca w każdej chwili. Ta prawda jest fundamentem naszej wiary i Ewangelii jako Dobrej Nowiny. Bez uwierzenia w nią nigdy nie doświadczymy jej mocy.

Tekst można odsłuchać otwierając stronę internetową w przeglądarce Microsoft Edge. Po otwarciu przy adresie strony pojawia się taki znaczek A )) jak na obrazku :

Wystarczy w niego kliknąć, a włączy się automatycznie odsłuchanie tego tekstu.