Wielkanoc 2023

Gdy stanąłem przed Ojcem ogarniając duchem mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa, Jego Syna, usłyszałem: „To wszystko co się stało, objawia Moje nastawienie do Was. Przez to co zrobiliśmy dla Was z Moim Synem i Duchem, chcę Wam powiedzieć, że chcę z Wami żyć w pokoju, bez żadnego okazywania negatywnych emocji wobec Was; chcę dzielić się z Wami miłością tak, by kształtować w Was Ducha miłości, wolności i ufności; chcę, byście całym sercem uwierzyli, że zbawienie się dokonało przez Mojego Syna i nie musicie się wysilać ani zabiegać o nie, tylko uwierzyć, że zostaliście zbawieni i uwolnieni od silenia się, by w jakikolwiek sposób Mnie zadowolić – jestem w stosunku do Was wolny od jakiejkolwiek potrzeby Waszego zadośćuczyniania; chcę, byście całym sercem uwierzyli, że raz na zawsze zrobił to Mój Syn na krzyżu, biorąc całe zło i konsekwencje Waszych grzechów na siebie; chcę, byście wierząc w to, zaczęli żyć Duchem pojednania ze Mną i zawierzenia Mojej miłości; chcę, byście uwierzyli, że dzięki krwi Mojego Syna, Waszej niebiańskiej szacie, może zawsze się zbliżać do Mnie; chcę byście przestali się Mnie bać, ale dali się pokochać poprzez wierzenie, że nie kieruję się w relacji z Wami niczym innym jak tylko miłością i pełną życzliwością, dzieląc się z Wami całą Moją obfitością i pełnią mojego niebieskiego królestwa; chcę, byście Mnie traktowali jak naprawdę Waszego Ojca, który dba o Was i zapewnia Wam wszystko, co jest potrzebne do życia w miłości, wolności, radości i poczuciu bezpieczeństwa; chcę, by Wasza wiara we Mnie, w Moją miłość i miłosierdzie, sprawiła, że zaczniecie żyć pełnią Waszego życia, dzieląc się z innymi miłością i dobrocią, objawiając w ten sposób Moje oblicze innym; chcę, byście uwierzyli, że nie potrzebuję Waszych ofiar, ale jedynie serca gotowego poddać się Mojej miłości, by samemu stać się człowiekiem miłości; chcę, byście zrozumieli całym swoim umysłem i sercem, że na tym jedynie polega bycie Moją córką i Moim synem; chcę, byście uwierzyli, że na tym polega życie w Moim królestwie – na ufności w Moją miłość i poddawaniu się jej w sercu tak, by być człowiekiem miłości, wolności, dobroci i wewnętrznego pokoju”.

Tekst można odsłuchać otwierając stronę internetową w przeglądarce Microsoft Edge. Po otwarciu przy adresie strony pojawia się taki znaczek A )) jak na obrazku :

Wystarczy w niego kliknąć, a włączy się automatycznie odsłuchanie tego tekstu.